zKiwi » Hướng dẫn cài tiếng Việt cho Facebook

By , 24.06.2013, in Facebook
  1. Click chọn biểu tượng bánh răng rồi chọn Account Settings:
  2. Tại General Settings click Language và đổi thành “Tiếng Việt”:

facebook tiếng việt

(close)

Đăng nhập - Đăng ký

Bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng cách sử dụng tài khoản Gmail, Facebook, Yahoo hoặc Twitter. Khi đăng nhập lần đầu, hệ thống sẽ tự động khởi tạo 1 tài khoản đăng nhập trên zKIWI.
Đừng quên thiết lập mật khẩu cho tài khoản khi đăng nhập lần đầu.
Xem hướng dẫn
Bạn đã có tài khoản?