Trang chủ
Đã hỏi 11 tháng trước bởi Nguyễn Long 323 EXP
1 vote

Mọi người cho mình hỏi cách tạo nút trở lại trang trước trong HTML như thế nào? Mình muốn đặt nút này ở cuối bài viết và khi người ta xem xong thì click vào để trở về trang trước đó. Mình mới làm web, bạn nào biết chỉ giúp :D

2 Câu trả lời

Đã trả lời 11 tháng trước bởi TheBigBang 1,791 EXP
1 vote

Bạn có thể dùng 1 trong 2 cách sau:
1. Đơn gian và nhanh nhất là tạo 1 cái nút như bên dưới:

 <input type="button" value="Quay lại trang trước" onclick="history.back(-1)" />

hoặc:

<a href='javascript:history.go(-1)'>Quay lại trang trước</a>

2. Sử dụng PHP HTTP_REFERER:

<?php
  $url = htmlspecialchars($_SERVER['HTTP_REFERER']);
  echo "<a href='$url'>Quay lại trang trước</a>"; 
?>
Thank bạn nhiều. Sẵn mình dùng trong code php nên mình chọn cách 2 luôn :D
Đã trả lời 11 tháng trước bởi The Cat 684 EXP
1 vote

Bạn làm như sau:
1. Tạo 1 hàm javascript:

function goback() {
    history.back(-1)
}

2. Gọi hàm đó ra khi click vào link.

<a href='javascript:goback()'>Quay lại trang trước</a>
Thanks bạn nhé :D

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để trả lời câu hỏi nàyVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để thực hiện chức năng này
...