Thẻ lưu trữ: Footnote

Hướng dẫn làm footnote trong Word 2007

Trong rất nhiều văn bản bắt buộc phải có chú thích ngay trong trang để người đọc theo dõi. Các chú thích, chú giải trong trang phổ biến nhất hiện nay là đặt ở dưới trang hay còn gọi là footnote. Word 2007 cũng có chức năng này. Sau đây là những bước để tiến hành đặt footnote cho trang văn bản trong Word 2007.

Chức năng này trong word 2007 được để ngay bên ngoài vì tính thông dụng của nó. Bạn có thể dễ dàng tìm được phần tùy chọn chức năng footnote bằng cách:

 1. Vào tab References

  reference tab

  Tại tab Reference sẽ có nút Insert Footnote như hình.

 2. dấu nháy soạn thảo

  Đặt dấu nháy soạn thảo vào vị trí muốn đặt footnote

 3. Click nút Insert Footnote tại tab Reference.
 4. Sẽ có số thứ tự footnote xuất hiện:
  số thứ tự footnote
  Văn bản sẽ tự động chuyển đến cuối trang và nhảy số. Tại đây có thể gõ những chú giải, chú thích cần thiết:
  footnote trong word 2007