Thẻ lưu trữ: kết quả tìm kiếm

remove-trang-khoi-ket-qua-tim-kiem

Loại trừ các trang(pages) khỏi kết quả tìm kiếm trong WordPress

Ở các trang sử dụng mã nguồn WordPress, các nội dung dạng trang(pages) như Giới thiệu, Liên hệ… được show ra trong kết quả tìm kiếm là không cần thiết và tạo sự thiếu tập trung vào nội dung tìm kiếm… Hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn khắc phục điều này.

Có 2 hướng để thực hiện điều này:

 1. Loại trừ pages ra khỏi công  cụ tìm kiếm: với cách này, chúng ta gỡ bỏ toàn bộ kiểu pages ra khỏi nội dung tìm kiếm, bạn áp dụng bằng cách thêm đoạn code bên dưới vào file functions.php của theme bạn đang dùng:
  function remove_pages_from_search() {
    global $wp_post_types;
    $wp_post_types['page']->exclude_from_search = true;
  }
  add_action('init', 'remove_pages_from_search');
 2. Hướng thứ 2 là xác định công cụ tìm kiếm chỉ hiển thị kết quả của các bài viết kiểu post:  có nghĩa là mọi từ khóa tìm kiếm chỉ cho ra kết quả là các bài viết. Với cách này kết quả tìm kiếm sẽ tập trung hơn với mục đích tìm kiếm là các bài viết trên trang, áp dụng bằng cách thêm đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang dùng:
  function search_filter($query) {
  if ($query->is_search) {
  $query->set('post_type', 'post');
  }
  return $query;
  }
  add_filter('pre_get_posts','search_filter');

Tùy mỗi trang, bạn có thể lựa chọn cách áp dụng phù hợp cho trang của mình. Chúc bạn thành công.