Thẻ lưu trữ: plugin

remove-title-categories

Bỏ thuộc tính Title của menu(Categories) WordPress

Ở những website sử dụng mã nguồn WordPress, một điều dễ thấy là khi bạn rê chuột vô menu hay phân loại(Categories) thì thuộc tính Title của thẻ liên kết xuất hiện, như là “View all posts filed under…” hay “View all posts in…”. Đôi khi thuộc tính này không cần thiết và khiến người dùng khó chịu. Hướng dẫn sau sẽ giúp bạn loại bỏ thuộc tính này.

 1. Cách 1: Mở file functions.php trong Theme bạn đang dùng, sau đó copy và paste đoạn code này vào:
  add_filter( 'the_category', 'remove_category_link_prefix' );
  add_filter( 'wp_list_categories', 'remove_category_link_prefix' );
  function remove_category_link_prefix($output) {
          $replace = array( 
                  'View all posts in ',
                  'View all posts filed under ' 
          );
  
          return str_replace( $replace, '', $output);
  }
 2. Cách 2: Mở file functions.php trong Theme bạn đang dùng, sau đó copy và paste đoạn code này vào:
  function remove_title_attributes($output) 
  { 
    $output = preg_replace('` title="(.+)"`', '', $output); return $output; 
  } 
  add_filter('wp_list_categories', 'remove_title_attributes');
  add_filter( 'the_category', 'remove_title_attributes' );
  
 3. Cách 3: Sử dụng Plugin, bạn có thể download 1 trong 2 Plugin sau về và active để sử dụng:
  No Title Tooltips
  Remove Title Attributes

Vậy là bạn có nhiều lựa chọn cho việc sử lý vấn đề này. Chúc bạn thành công.