Thẻ lưu trữ: Thủ thuật word

Các bước sắp xếp thứ tự chữ cái trong Word 2007

Nếu có một danh sách tên sắp xếp không theo thứ tự trong Word, phải làm sao để sắp xếp chúng lại để dễ tra cứu hơn? Word 2007 với chức năng sắp xếp theo thứ tự chữ cái theo chữ cái đầu dòng sẽ giúp bạn điều này.

Hướng dẫn sắp xếp thứ tự chữ cái trong Word 2007:

Đoạn văn bản ban đầu:
văn bản mẫu

 1. Quét chọn toàn bộ khối văn bản bạn muốn sắp xếp. Hoặc bạn có thể click Ctrl + A để quét toàn bộ
  3ps
 2. Nhìn lên thanh công cụ tìm nút có chữ A Z và mũi tên xuống như hình
  2ps
 3. Khung tùy chọn Sort text sẽ hiện ra
  Nếu văn bản chỉ bao gồm chữ và chỉ muốn sắp xếp theo thứ tự chữ cái, chỉnh các mục như sau:
  khung tùy chọn sắp xếp văn bản

Ascending: Sắp xếp tứ tự tăng dần (A tới Z)

Descending: Sắp xếp thứ tự giảm dần (Z tới A)

Header row: báo cho Word rằng đoạn văn bản được chọn có dòng tiêu đề và không sắp xếp lại dòng tiêu đề này.

No header row: báo cho Word rằng đoạn văn bản được chọn không có dòng tiêu đề và có thể sắp xếp lại toàn bộ đoạn văn bản.

4) Chọn OK và đây là đoạn văn bản sau khi được sắp xếp:
5ps