Thẻ lưu trữ: wordpress

bo-rel-category

Bỏ thuộc tính rel=”category tag” trong Categories list WordPress

Hướng dẫn này giúp bạn tháo bỏ thuộc tính rel="category tag" trong danh sách phân loại(category) nhằm gỡ bỏ lỗi HTML trên trang web sử dụng mã nguồn WordPress.

 1. Vấn đề:
  Wordpress là một bộ mã nguồn mở tuyệt vời và có rất nhiều trang web được xây dựng dựa trên mã nguồn WordPress. Nhưng vì một số lý do nào đó mà chúng ta không đào sâu nghiên cứu, mã nguồn này có một số điểm chưa phù hợp. Xét trong trường hợp này là việc tạo ra thuộc tính rel="category tag" cho liên kết khi chức năng “the_category” and “wp_list_categories” được gọi ra. Bạn có thể thấy ở đây, chỉ có giá trị “tag” là phù hợp trong thuộc tính “rel”, còn “category” thì không. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về thuộc tính này tại microformat.org. Điều này tạo ra một lỗi trong W3 Validator. Lỗi này được mô tả là giá trị của thuộc tính “rel” chưa được đăng ký, và yêu cầu bạn gỡ bỏ.
 2. Giải pháp:
  Giải pháp khá đơn giản là bạn chỉ việc thêm đoạn code sau đây vào file functions.php của theme bạn đang dùng:

  function remove_category_rel($output)
  {
    $output = str_replace(' rel="category tag"', '', $output);
    return $output;
  }
  add_filter('the_category', 'remove_category_rel');
  add_filter('wp_list_categories', 'remove_category_rel');
  
 3. Lưu file functions.php lại và kiểm tra trên web của mình. Chúc bạn thành công.