Thẻ lưu trữ: wp_list_categories

remove-title-categories

Bỏ thuộc tính Title của menu(Categories) WordPress

Ở những website sử dụng mã nguồn WordPress, một điều dễ thấy là khi bạn rê chuột vô menu hay phân loại(Categories) thì thuộc tính Title của thẻ liên kết xuất hiện, như là “View all posts filed under…” hay “View all posts in…”. Đôi khi thuộc tính này không cần thiết và khiến người dùng khó chịu. Hướng dẫn sau sẽ giúp bạn loại bỏ thuộc tính này.

 1. Cách 1: Mở file functions.php trong Theme bạn đang dùng, sau đó copy và paste đoạn code này vào:
  add_filter( 'the_category', 'remove_category_link_prefix' );
  add_filter( 'wp_list_categories', 'remove_category_link_prefix' );
  function remove_category_link_prefix($output) {
          $replace = array( 
                  'View all posts in ',
                  'View all posts filed under ' 
          );
  
          return str_replace( $replace, '', $output);
  }
 2. Cách 2: Mở file functions.php trong Theme bạn đang dùng, sau đó copy và paste đoạn code này vào:
  function remove_title_attributes($output) 
  { 
    $output = preg_replace('` title="(.+)"`', '', $output); return $output; 
  } 
  add_filter('wp_list_categories', 'remove_title_attributes');
  add_filter( 'the_category', 'remove_title_attributes' );
  
 3. Cách 3: Sử dụng Plugin, bạn có thể download 1 trong 2 Plugin sau về và active để sử dụng:
  No Title Tooltips
  Remove Title Attributes

Vậy là bạn có nhiều lựa chọn cho việc sử lý vấn đề này. Chúc bạn thành công.

bo-rel-category

Bỏ thuộc tính rel=”category tag” trong Categories list WordPress

Hướng dẫn này giúp bạn tháo bỏ thuộc tính rel="category tag" trong danh sách phân loại(category) nhằm gỡ bỏ lỗi HTML trên trang web sử dụng mã nguồn WordPress.

 1. Vấn đề:
  Wordpress là một bộ mã nguồn mở tuyệt vời và có rất nhiều trang web được xây dựng dựa trên mã nguồn WordPress. Nhưng vì một số lý do nào đó mà chúng ta không đào sâu nghiên cứu, mã nguồn này có một số điểm chưa phù hợp. Xét trong trường hợp này là việc tạo ra thuộc tính rel="category tag" cho liên kết khi chức năng “the_category” and “wp_list_categories” được gọi ra. Bạn có thể thấy ở đây, chỉ có giá trị “tag” là phù hợp trong thuộc tính “rel”, còn “category” thì không. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về thuộc tính này tại microformat.org. Điều này tạo ra một lỗi trong W3 Validator. Lỗi này được mô tả là giá trị của thuộc tính “rel” chưa được đăng ký, và yêu cầu bạn gỡ bỏ.
 2. Giải pháp:
  Giải pháp khá đơn giản là bạn chỉ việc thêm đoạn code sau đây vào file functions.php của theme bạn đang dùng:

  function remove_category_rel($output)
  {
    $output = str_replace(' rel="category tag"', '', $output);
    return $output;
  }
  add_filter('the_category', 'remove_category_rel');
  add_filter('wp_list_categories', 'remove_category_rel');
  
 3. Lưu file functions.php lại và kiểm tra trên web của mình. Chúc bạn thành công.