Open
 Chủ đề đang mở, có thể trả lời
Avatar of Bio
Bio 2 years trước

Cho em hỏi 1 inch = bao nhiêu cm ạ? Em cảm ơn nhiều

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (29 đánh giá)
Avatar of Opin
Opin 2 years trước

1 inch = 2.54 cm bạn ạ

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (21 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.