Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
Profile photo of Covo
Covo 3 years trước

Bà con cho mình hỏi APP có nghĩa là gì vậy? Mình lên mạng thấy các trang web hay có subdomain là app.doamain.com mà ko biết nó là gì. Facebook, google cũng có nữa. :D

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (170 đánh giá)
Profile photo of walkingdead
walkingdead 3 years trước

Theo mình hiểu thì App hay Apps là chữ viết tắt của Application nghĩa là Ứng dụng

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (155 đánh giá)
Profile photo of Moo Moo
Moo Moo 3 years trước

App hay Apps cũng là Application thôi nhưng App là số ít còn Apps là số nhiều, nghĩa là Ứng dụng
Các trang web có sub domain là app hay apps thì có nghĩa là các trang đó cung cấp 1 số ứng dụng dành cho người dùng mà họ cung cấp. Ví như Google Apps hay Facebook Apps.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (63 đánh giá)
Profile photo of Trungmos
Trungmos 2 years trước

App la gi bay?

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (30 đánh giá)
Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

You must be logged in to reply to this topic.