Open
 Chủ đề đang mở, có thể trả lời
Avatar of Phạm Nhật Tân

Mình muốn xem được tivi trên máy tính thì phải làm sao?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Avatar of vitaminc
vitaminc 2 years trước

Bạn dùng phần mềm Super Internet TV 8.0 hoăc Kevin 2.1 để xem

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.