Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Phạm Nhật Tân

Mình muốn xem được tivi trên máy tính thì phải làm sao?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of vitaminc
vitaminc 3 years trước

Bạn dùng phần mềm Super Internet TV 8.0 hoăc Kevin 2.1 để xem

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.