Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
Profile photo of Lan My
Lan My 3 years trước

Dạo này mình mở web thì hay bị mở lên bằng trình duyệt IE rất khó chịu, bạn nào biết cách cài đặt cho trình duyệt Firefox làm trình duyệt mặc định trên máy tính ko? Cảm ơn!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of thienbinh
thienbinh 3 years trước

Bạn vào menu option -> option advanced -> tại phần System default chọn check vào ô Always check to see on Firefox… là được

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of TheBigBang
TheBigBang 3 years trước

Bạn vào menu option -> option advanced -> tại phần System default chọn
check vào ô Always check to see on Firefox… là được

Bạn Thienbinh trả lời còn thiếu, mình bổ sung thêm là khi trình duyệt mặc định hiện tại chưa phải là Firefox thì ngoài việc check vào ô Always check to… thì bên cạnh dòng đó có thêm cái nút, bạn click vào đó để thực hiện việc sử dụng Firefox làm trình duyệt mặc định ngay lập tức. :D

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.