Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of meongo
meongo 3 years trước

Hiện nay học ngành gì sau khi ra trường thì dễ có việc làm nhất vậy mọi người?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of aNdY
aNdY 3 years trước

theo mình thấy thì ngành kế toán là dễ kiếm việc, hoặc nhân sự cũng dc

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.