Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of LyTieuAnh
LyTieuAnh 4 years trước

Cho mình hỏi kích thước khổ giấy A4 là bao nhiêu nếu tính theo các đơn vị như Pixels, Inches, cm, mm…? Mình sử dụng hình để in ra khổ giấy này nhưng ko biết nên in toàn bị mờ và bể hình. Thanks!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (30 đánh giá)
Profile photo of Winter
Winter 3 years trước

Tính theo cm thì là 21 x 29,7
mm : 210 x 297
Inches: 8,4 x 11,9
Pixels (để in): hình có chất lượng 300 dpi = 2480 X 3508 pixels trở lên sẽ in rõ trên A4

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (69 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.