Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
Profile photo of Black Coffee
Black Coffee 3 years trước

Tủ lạnh nhà mình hay bị ám mùi thức ăn. Mong mọi người chỉ giúp cách loại bỏ mùi thức ăn bám trong tủ

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Mai Hoa
Mai Hoa 3 years trước

Chị cho vào tủ lạnh một cái chén hoặc túi vải có chút bã trà hoặc bã cafe thử xem.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of chidiep
chidiep 2 years trước

bạn nên vệ sinh kỹ tủ lạnh rồi bỏ vô chút bã trà hoặc vài gói hút ẩm sẽ đỡ mùi hơn

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Miney
Miney 2 years trước

cho vô tủ vài cái vỏ chanh hay vỏ cam bạn ơn.

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)

You must be logged in to reply to this topic.