Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of Mean Ti
Mean Ti 3 years trước

Mình muốn mua hàng trên 1 trang nước ngoài nhưng nó không chấp nhận Visa credit mà chỉ chấp nhận thanh toán bằng Paypal. Bây giờ làm sao để nạp tiền từ credit card vào Paypal để mua hàng đây ạ?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Profile photo of Alien
Alien 3 years trước

Bạn có thể link thẻ Visa credit vào tài khoản paypal. Đăng ký thành viên rồi điền đầy đủ thông tin thẻ như yêu cầu là xong. Nếu dùng thẻ tín dụng kiểu này thì bạn phải tham khảo với ngân hàng các khoản phí tính thêm khi thanh toán bằng ngoại tệ cho chắc ăn nha

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.