Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of nhoxteen
nhoxteen 3 years trước

Mình muốn in được 2 mặt giấy cho đỡ tốn nhưng không biết in bằng cách nào trong word với excel. Ai biết chỉ giúp mình. Cảm ơn mọi người!

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Profile photo of Alien
Alien 3 years trước

Word: Bạn nhấn Ctrl + P nó sẽ ra giao diện in. Lúc này ở cuối cùng sẽ có dòng Print: All pages in ranges. Click vô dòng này chọn in Odd pages trước (in trang lẻ). Sau đó lật lại mặt bên kia của giấy để din trang chẵn, cũng vô chỗ hồi này chọn Even pages(trang chẵn). Nên in thử trước 1 hay 2 tờ gì đó để đảm bảo không bị in ngược.

Excel. Bạn copy ra word rồi in như trên là cách dễ nhất

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (0 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.