Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
Profile photo of teddy
teddy 3 years trước

Những tuyến xe bus nào từ TPHCM đi Đồng Nai? Em muốn đi thì bắt xe ở đâu?

Câu hỏi này có hữu ích với bạn? (6 đánh giá)
Profile photo of vitaminc
vitaminc 3 years trước

Hiện tại từ TP có tuyến xe buýt số 601 (BX Miền Tây – Biên Hòa) và tuyến xe buýt số 5 (Lê Hồng Phong – Biên Hòa) đến TP Biên Hòa. Tuyến 601 hoạt động từ 5:30 – 18:30 khoảng 15 – 20 phút có 1 chuyến (Giá vé có 03 loại 5.000 – 10.000 – 15.000). Tuyến số 5 hoạt động từ 5:00 – 18:30 khoảng 25 phút có 1 chuyến (Giá vé có 03 loại 5.000 – 7.000 – 9.000)

Câu trả lời này có hữu ích với bạn? (1 đánh giá)
Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)

You must be logged in to reply to this topic.